top of page

רצועת ההגנה 

המפגש בין נהריה לשטחים הפתוחים

קרין און

העיר נהריה מתמודדת בשנים האחרונות עם הצפות משמעותיות, חוסר בשטחים פתוחים נגישים עבור התושבים, גידול נרחב בשטחי הבינוי, פגיעה במרקמים בנויים היסטוריים, צמצום בשטחי החקלאות ואיום חמור על המסדרונות האקולוגיים העוברים ממזרח לה.

התכנית מבקשת להגדיר רצועת הגנה ירוקה ממזרח לעיר שתהווה גבול לשטחים הבנויים ותספק מרחבים פתוחים לתושבי העיר. הרצועה תכלול שטחי איגום למי הנחלים למניעת הצפות, תחזק את המסדרונות האקולוגים הקיימים ותסייע בשיקום בתי גידול. 

כך יהפוך המרחב שבין העיר לסביבותיה לשטח ציבורי פתוח בעל חשיבות חברתית, הנדסית ואקולוגית.

קרין_edited.jpg
karin onn image.jpg
bottom of page