top of page

 השמיים הם הגבול

תכנון מרחבי למידה בזיקה למשאב מים במרחב משתנה ומצטופף

חן בכור

נקודת המבט שלי מבקשת לספר את סיפור המים בעיר בזיקה לילדים אשר יוממים בו. שכן תכנון כזה מייצר תנועה בטוחה במרחב ויותר מכך. במגמות התכנון אנו עדים לאופנים בהם אנו מעלימים את המים מעל לפני השטח, ולכך יש קשר ישיר עם היכחדות חווית האדם בטבע, על אף הצורך המולד שלנו בו. במקביל, הגבולות בחוויה ובמרחב העירוני נהיים גסים וגבוהים יותר, לעיתים גם בשם הבטיחות.

אני מציעה להסתכל על העיר בתנועות של למידה מסוגי המים והחיים שהם מאפשרים. כפעולה ראשונה אני מציעה לקשור בין חלקו החשוף של הואדי החבוי בעיר ובין מוסדות החינוך המשיקות לו במרקמים שונים – הן של הואדי והן של בתי הספר. כפעולות לוואי, הוואדי יהווה שטח משלים לשלד ציבורי במרקם המתהווה של העיר הרצליה. אותם בתי ספר משיקים יהוו עצמים בשלד המקשרים לעצמים נוספים במרחב, לכדי חווית לימוד ללא גבולות של זמן ומרחב.

bottom of page