top of page

בין מים למים

תכנון אגן יפו להתמודדות עם שינויי האקלים וההצפות העתידות לבוא

אלון ברנע

בעתיד הקרוב אנו צפויים להתמודד עם שתי תופעות משמעותיות בעיר. הראשונה היא עליית מפלס פני הים. מחקרים מצביעים על עלייה של כמטר וחצי עד סוף המאה ה-21. התופעה השנייה היא ארועי גשם קיצוניים, שיחד עם הרחבת הפיתוח העירוני מגדילים את ההסתברות לשטפונות בסביבה אורבנית. מתוך כך, עולה השאלה כיצד ניתן להתמודד עם ההצפות העתידיות בערים – בין נגר עילי ועליית פני הים?

עקב השינויים הצפויים, יש לתכנן את אזורי הסיכון האורבניים בישראל לגמישות, תוך שמירה על "מרחב נשימה" עירוני. מרחב זה צריך לתפקד ביום-יום, כלומר להיות נגיש ומקושר לסביבה, וגם להיות מוקד פעילות או אתנחתא בעיר. באירוע שיטפון, כשהמים עולים, המרחב משנה את תפקודו ומאפשר לחגוג מופע עירוני חדש-ישן - הצפה. 

אלון.jpg
bottom of page