top of page

מעלות המורד

נעמה רום

 

נחלי האכזב במערב העיר חיפה כבסיס לחברה איתנה

 

במערב העיר חיפה מצויים נחליאכזב רבים אשר בימי החורף, בעוצמה רבה ובמופע מרשים, מתמלאים במים ומספקים הצצה נדירה לטבע הפראי. מי שנהנה מזרימת נחלים אלו ומיופים של הואדיות הם תושבי השכונות שנמצאות במעלה ההר. אולם, כאשר הנחלים מגיעים לאזור השכונות במורד ההר, הם מובלים אל צינורות תת-קרקעיים, ומימיהם מוזרמים ישרות אל הים. תופעה זו היא אחת מיני רבות, אשר מנכיחה את אי הצדק הסביבתי והחברתי ההולך ומחריף במרחב זה. הפרויקט שואף לשקם את המערכת הטבעית של נחלי האכזב במורדות המערביים של חיפה כאמצעי לביסוס חברה וקהילה איתנה ולתיקון עוולות סביבתיות בנות עשרות שנים. הפרויקט מציע בחינה מחודשת של מרחב מורד ההר ושפכי הנחלים ביחס לחברה ולקהילה, ומציע את האפשרות שאלו יהוו מחולל עירוני משמעותי.

דימוי נעמה רום לאתר-01.jpg
bottom of page