top of page

נצא אל הבוסתן

הנגשת הנחל כפתרון למחסור בשטחים פתוחים בדאלית אל כרמל

נעם רענן

המרחב הציבורי ביישובי החברה הערבית נמצא במצב ירוד. או לא נמצא בכלל. מרבית מיישובים אלו מוקפים בשמורות טבע ושטחים פתוחים אך התושבים לא רואים בהם כשטח לבלות בו בחוץ אחר הצהריים, בדרך חזרה מבית הספר או לפיקניק בסוף השבוע. 

יתרה מזו, מרבית שטחים אלו משמשים כמטמנות פיראטיות, מזבלות וכחצר האחורית של היישוב.

בתוך שטחים אלו נמצאים גם ואדיות שמובילים מים סוחבים איתם את החתימה הסביבתית אל מורד הנחל עד למפגש עם הים.

הפרויקט נצא אל בוסתן מנסה לבחון מה היה קורה אילו אותן ואדיות, חצרות אחריות היו הופכות לפנים החדשות של היישוב. משטח מעזבה לכניסה חדשה אל העיר. כניסה המביאה איתה את הטבע אל העיר ויוצרת מעבר הרמוני בין המרחב הבנוי אל הטבע הפתוח. כניסה אשר מוציאה את התושבים מן הבתים אל מרחב ציבורי חדש המשמש את צרכיהם של התושבים הכמהים למרחב.

נועם רענן
bottom of page