top of page

REVIVING

 שרון פלוס

 

המים בנהריה כהזדמנות להתחדשות אורבנית

 

בכל שנה בעונות החורף הגשומות, תושבי העיר נהריה חווים מחדש הצפות קיצוניות. רחובות שלמים מתמלאים במים, והאצבע המאשימה מכוונת אל נחל הגעתון. נחל שסביבו העיר התפתחה, שפעם תפקד כציר ירוק ראשי וכמקום מפגש מרכזי, היום מוסתר בקירות בטון וגדרות, ומתפקד כחצר אחורית למסחר של שדרות הגעתון. עם זאת, בעיית ההצפות משקפת סוגייה יותר עמוקה במרחב העיר; המחסור הגדול בשטחים פתוחים ברשת העירונית הקיימת. השטחים הפתוחים הקיימים לא ממשים את הפוטנציאל המלא שלהם; רובם מדשאות פשוטות, בעלי פונקציות וחוויות משתמש דלות, וכושר חלחול המים נמוך בעקבות מחסומים שונים במרחב. 

Reviving - פירושו החייאה, התעוררות, והתחדשות. ייחוד הפרויקט נטוע בבחינת נהריה דרך ראייה רחבה לעומת הפריזמה הקבועה של נחל הגעתון. מטרתו היא לבחון את הרשת העירונית הקיימת ההולכת ומצטופפת, ולשלב בה מערכת חדשה ומפותחת של שטחים פתוחים. מערכת זו תהווה פתרון לבעיית ההצפות בחורף, וביומיום תשפר את איכות החיים של התושבים, תייצר חווית עירוניות חדשות, ותהפוך את המטרד הגדול בעיר להזדמנות.

diagrams-river-meetingsandbioswalestogether-01-01.jpg
דימוי להגשה סופית.jpg

בשיתוף עם סראא סוויד

bottom of page