top of page

ג‘יסר א-זרקא: מהנחל אל הביצה, אל הים

הסביבה העוטפת את ג‘יסר א-זרקא כגורם מחזק חברה

אומיה אבו-ג׳בל 

לאורך מישור החוף השתרעו בעבר ביצות הכבארה, אשר יצרו סביבה מימית בעלת מאפיינים אקולוגים ונופיים ייחודיים. הכבארה סיפקה שירותי מערכת אקולוגיים: מזון ומרחב מחייה לשבט אלע'וארנה שהתיישב במקום. ביצות הכבארה עברו שינויים משמעותיים מהתקופה הרומית, יובשו ונוצלו בתחילת המאה ה-20 וכתוצאה מכך הביצות שנועדו כבית מחיה לתושבי שבט אלע'וארנה והמערכות האקולוגיות נעלמו. כפיצוי לשטחים אלה, שבט אלע'וארנה הועבר לשטחי ג'יסר א-זרקא, היישוב בעל האוכלוסייה המוחלשת של ימינו. עם ייבוש הביצות החל תהליך ההחלשה של אוכלוסיית ג'יסר א-זרקא. לכן, הפרויקט מציע לשחזר חלק מביצות הכבארה ולהגדיר אותם כבית מחיה וכמערכת אקולוגית מתפקדת ומשרתת את תושבי ג'יסר א-זרקא וליצור חזית חדשה שיכולה לעודד הזדמנויות לאוכלוסייה המוחלשת, להחזיר את הקשר שלה לסביבתה ולסייע לה להשתקם.

אומיה אבו-ג׳בל
דימוי1.png
דימוי 2.png
bottom of page