top of page

מלאכת הירקון

תכנון מרחב שפך עירוני המחזק את החוסן הסביבתי ב-waterfront של תל-אביב

נוי הר-חן

נחל הירקון אשר נתפס כריאה הירוקה של העיר תל-אביב, מייצר הזדמנות לחיבור בין האדם לטבע העירוני. אך מערכת היחסים הזו מתערערת בנקודה המשמעותית במרחב - שפך נחל הירקון. למרות חשיבותו כמוקד נופי, תרבותי ועירוני, המרחב העוטף אותו נמצא תחת איום ציפוף אינטנסיבי, תרחישי עליית פני הים ופשט הצפה רחב.

הפרויקט מציע גישה הוליסטית הרואה את שפך נחל הירקון ואת העיר תל-אביב כגוף אחד, והופכת מרחב מפורק ופגיע למרחב שפך עירוני הרמוני ושלם המיטיב עם העיר, הטבע והציבור. זאת על ידי יצירת רצף של שטחי טבע עירוני, שיקום מלחת הירקון, יצירת מרחבי שהייה המקרבים את האדם לטבע, לנחל ולים. מרחב שפך נחל הירקון יהפוך ממרחב המגביל את הנחל ומנתק אותו מסביבתו, למרחב ציבורי, מגוון ומורכב, המעצים את חשיבות הטבע בעיר המצטופפת, מקרב את האדם לטבע ומחזק את העיר מול אתגרי המחר ב-Waterfront של תל-אביב.

bottom of page