top of page

מים†רבים 

מערכת†המים†החקלאית†באגן†נעמן כהזדמנות†מרחבית

עבור אתר.png

אם נתבונן ממבט ציפור על איזור עמק עכו, נשקיף על ארץ שדות ומים רחבה ופתוחה, ניגוד מופלא של מה שמקיף אותה. 

המרחב של עמק עכו הוא מרחב חקלאי המקיים ממשק הכרחי עם מערכת מים המשלבת מרכיבים חקלאיים – הנדסיים ומרכיבים טבעיים. הפרויקט עוסק במערכת המים בשלוש שכבות תמטיות .

שכבת הבסיס היא התמודדות עם הבעיות הסביבתיות הנוצרות עקב הניהול האינטנסיבי של מערכת המים במרחב החקלאי, השוחק את המערכות האקולוגיות. השכבה שניה , עוסקת בפוטנציאל של מערכת מים מלאכותית להוות בית גידול אקווטי, לצד הרחבה

ושיקום של בתי גידול טבעיים. השכבה השלישית , היא פוטנציאל הפנאי והטיילות שיש למערכת המים במרחב החקלאי, שכיום לא עובר בה שביל טיול אחד, ולאפשרות המפגש הבלתי אמצעי עם המערכות המורכבות והמופלאות החיוניות לקיומנו.

גל ישראלי

bottom of page